Vad är medicinsk fotvård?

Till skillnad av pedikyr är medicinsk fotvård en del av sjukvården och är därför momsbefriad.

Man behandlar t.ex. skador eller annan sjukdomstillstånd samt i förebyggande syfte, akuta eller långvariga problem.

Kombinationen med rådgivning och pedagogiskt arbete garanterar goda resultat. Fotterapeutens kompetens och engagemang är förutsättning.

Medicinsk fotvård får även personer som har det svårt att utföra adekvat egenvård. Det kan t.ex. förekomma vid inskränkt rörlighet p.g.a. sjukdom eller skada, vid synskada och mental ohälsa.

En seriös fotterapeut är välutbildad, dokumenterar alla behandlingar, följer miljökontorets hygienregler, har F-skatt och behandlingsskadeförsäkring.

Moderna utrustningar och behandlingsmetoder är ett plus.