Kinesiology Taping

Kinesiotejp är en elastisk, ofta färgglad sporttejp.

Den uppfanns av den japanske kiropraktorn Kenzo Kase på 70-talet för att skapa en tejp som hade liknande egenskaper som huden. Själva teknologin bakom tejpen är baserad på kroppens egen naturliga läkeprocess. Effekten sker sensoriskt och genom aktivering av kroppens eget kretslopp – härav namnet Kinesio. 

Kinesiology Taping har spridit sig från att vara ett verktyg vid behandling av elit idrottare till ett verktyg för sjukgymnaster vid behandling av även andra vanligt förekommande åkommor och problem. Användning bland elit idrottare är bara den synliga delen medan Kinesiology Taping används mer och mer som en del av behandling eller terapi för olika patientgrupper.